LABIB

EXPLICACIÓ DEL CAS

Labib va venir a la nostra clínica per a rehabilitar uns implants dentals ja col·locats. Després de l’estudi adequat del cas, van observar una pèrdua d’estructura dentaria important que comportava una disminució de la dimensió del terç facial inferior.
El pla de tractament que vam establir va ser, en primer lloc, realitzar una prova estètica amb la forma i dimensions ideal de les dents. Amb aquests paràmetres i després d’una fase de provisionalització, es van confeccionar unes carilles de compòsit injectat en el sector anterior. En una segona fase, es van rehabilitar els sectors posteriors mitjançant corones metall-ceràmica sobre implantes i, per últim, per a prevenir el desgast ràpid de les restauracions, es va dissenyar una fèrula oclusal d’us nocturn.

SITUACIÓ INICIAL: Desgast sever dental per bruxisme. Implants dentals ja col·locats en posició de premolars i molars.
TRACTAMENT:
Encerat diagnòstic i prova estètica
Carilles compòsit injectat
Corones sobre implant metall-ceràmiques
Fèrula oclusal tipo Michigan