PEPI

EXPLICACIÓ DEL CAS

El bruxisme li ha causat a Pepi el desgast i enfosquiment de les dents. Era necessari retornar la salut i l’estètica a la seva boca, reconstruint l’estructura dentaria perduda.

En el seu cas, a nivel de l’arcada inferior, vam optar per realizar un encerat analògic de laboratori i posteriors reconstruccions amb compòsit estètic directe. I corones totalment ceràmiques (disilicat de liti) a nivel de l’arcada superior.

Per a poder finalitzar el tractament i que tingui èxit a llarg plaç, queda pendent rehabilitar els sectors posteriors mitjançant implants dentals.

SITUACIÓ INICIAL: Desgast per bruxisme
TRACTAMENT:
Tractament restaurador amb compòsits directes
Corones totalment ceràmiques (disilicat de liti)